Czym są odnawialne źródła energii?

Odnawialne źródła energii, jak wskazuje nazwa, same się odnawiają i nie ma możliwości ich wyeksploatowania. W dzisiejszych świecie metody stosowania OZE są cały czas rozbudowywane. W naszym kraju korzystamy przykładowo z energii wiatru, słonecznej, wody, biomasy i energii geotermalnej. Coraz większe znaczenie w wytwarzaniu cieplnej energii mają odnawialne źródła. to niewyczerpalne zasoby, które dają wiele możliwości. Pozwalają zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska i uzyskać czystą energię. Czym cechują się odnawialne źródła energii? Co warto wiedzieć?

Aspekty prawne

W procesie pozyskiwania energii coraz większe znaczenie mają OZE. Są to zasoby, które odnawiają się w krótkim okresie lub są niewyczerpalne. Istotnym aspektem jest to, że są znacznie mniej szkodliwe dla otoczenia, niż nieodnawialne źródła energii. Regulacje prawne dotyczące OZE są ujęte w Ustawie z 20 lutego 2015 o odnawialnych źródłach energii wraz z późniejszymi nowelizacjami. Niezwykle ważne są zasady i warunki pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, jak też krajowe plany rozwoju w tej kwestii.

OZE w Polsce

Co ciekawe, w naszym kraju praktycznie każda branża ma do czynienia z wykorzystaniem energii. Zasila ona urządzenia i ułatwia wykonywanie pracy. W Polsce do pozyskiwania energii najczęściej stosujemy nieodnawialne źródła, oznaczane skrótem OZE.

W tym wypadku wyróżnić można:

energia dla firm
  • Energię wiatru – opiera się na zastosowaniu wiatraków z turbinami wiatrowymi. Zamieniają one energię kinetyczną na elektryczną w trakcie ruchu obrotowego. 
  • Energię słoneczną – wykazuje ona największy potencjał energetyczny. Jest stosowana głównie do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. 
  • Energię biomasy – powstaje wskutek wykorzystania substancji pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Te substancje ulegają biodegradacji. Pozyskiwanie wiąże się głównie z bezpośrednim spalaniem biomasy. Zasoby uzyskujemy też z fermentacji, zgazowania i estryfikacji energii. 
  • Energię geotermalną – jest to energia cieplna wnętrza Ziemi. Gromadzi się w wodach i skałach. Wykorzystanie odbywa się bezpośrednio lub pośrednio. W pierwszym przypadku woda jest doprowadzana systemem rur, a w drugim oddawane jest ciepło chłodnej wodzie. 

Jak widać, odnawialne źródła energii przyjmują wiele form. 

Comments are closed.