Co dają szkolenia z zarządzania zespołem?

Po prawie dwuletnim okresie pracy zdalnej wielu pracowników wróciło na stałe do firm. Zmiany w przepisach prawa pracy spowodowały jednak, że w wielu zespołach praca odbywać się będzie hybrydowo lub całkowicie zdalnie. Stąd przed właścicielami firm nowe wyzwania – trzeba opracować i przeprowadzić szkolenia z zarządzania zespołem, który pracuje w tak rozproszony sposób.

Model hybrydowy a kierowanie zespołem

Menedżerowie są zgodni co do tego, że najłatwiej jest kierować zespołem, który pracuje w jednym miejscu. To nie tylko ułatwia bieżący nadzór postępów pracowników, ale też usprawnia komunikację. O ile technologia poradziła sobie z organizacją firmowych spotkań online, o tyle nie ma jednego sposobu na to, jak zmotywować ludzi pracujących z domu, w którym wiele czynników może ich rozpraszać.

Szkolenia z zarządzania zespołem, który pracuje zdalnie lub hybrydowo, pomagają kierownikom niższego szczebla usprawnić komunikację pomiędzy pracownikami i nadzorować ich. Choć powszechnie dominuje pogląd, że każdy wie, co ma robić i nikogo nie trzeba pilnować, w praktyce postępy pracy trzeba monitorować znacznie częściej niż przy pracy z biura.

W czasie szkolenia osoby nadzorujące zespół uczą się jak:

  • stworzyć wspólne cele dzienne (lub tygodniowe) i monitorować ich realizację
  • usprawnić komunikację zdalną (mail, rozmowa online), by skupiała się na pracy a nie wartościach pobocznych
  • oceniać pracowników, którzy pracują w różnych środowiskach w ujednolicony sposób

Dlaczego szkolenia z zarządzania zespołem są takie ważne?

W wielu firmach pokutuje pogląd, że menedżer to osoba, która potrafi zarządzać swoim zespołem i nie potrzebuje się dodatkowo szkolić. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie. Szkolenia miękkie, które organizowane są dla kierownictwa niższego szczebla pozwalają podnieść wydajność całych zespołów.

Menedżer, który stale podnosi swoje kompetencje ma wyższą świadomość tego, jaką pełni rolę w organizacji. Nowe umiejętności, które dają mu szkolenia z zarządzania zespołem podnoszą także jego wartość jako pracownika. Nabiera pewności siebie i może wnieść do firmy nową jakość, której każde przedsiębiorstwo nieustannie poszukuje.

Comments are closed.