Dochód a przychód: Jaka jest różnica?

W tym wpisie na blogu wyjaśnimy różnicę między przychodami a dochodami firmy. Obie te podstawowe miary finansowe są ważne dla każdej firmy, ale często powodują dezorientację u nowych i niedoświadczonych przedsiębiorców. Po zrozumieniu różnicy między tymi dwiema liczbami o wiele łatwiej będzie analizować działalność firmy i śledzić jej wyniki w czasie. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej…

Co to jest dochód?

Dochód to przychody firmy pomniejszone o wydatki. Wydatki obejmują wszystkie pozycje, które są niezbędne do prowadzenia firmy, ale nie przyczyniają się bezpośrednio do wytworzenia sprzedawanego produktu lub usługi. Wydatki obejmują wszystkie koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym podatki, płace, czynsz, media i inne koszty stałe. Na przykład wydatki sklepu obuwniczego mogą obejmować koszty zapasów, koszty utrzymania zapasów w sklepie, ubezpieczenie sklepu oraz koszty pracowników zatrudnionych w sklepie. Jeśli sklep obuwniczy uzyskał przychód w wysokości 20 000 zł , ale poniósł koszty w wysokości 15 000 zł, to jego przychód wynosi 5 000 zł.

Co to jest przychód?

Przychód to łączna kwota pieniędzy uzyskana ze sprzedaży towarów lub usług. Najpopularniejszym sposobem pomiaru przychodów jest sprawdzenie liczby sprzedaży dokonanych w danym okresie czasu.

Różnice między przychodem a dochodem

Dochód to łączna kwota pieniędzy uzyskana z prowadzenia działalności gospodarczej minus koszty. Przychód to całkowita kwota pieniędzy uzyskana ze sprzedaży towarów lub usług.

To tylko kilka kluczowych różnic między przychodami a dochodami w rachunkowości i analizie finansowej. Istnieje wiele innych różnic, które można znaleźć między tymi dwoma miernikami finansowymi, a ich znajomość pomoże Ci lepiej zrozumieć działalność Twojej firmy i jej wyniki w czasie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o różnicach między przychodami a dochodami oraz o tym, jak analizować swoją działalność przy użyciu tych dwóch miar finansowych, czytaj więcej naszych wpisów!

Comments are closed.