Robert Olszewski

Absolwent programu TOP 500 Innovators, uczestnik szkolenia w zakresie komercjalizacji badań naukowych w Haas School of Business Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley oraz szkolenia w Aalto Design Factory (Helsinki). Koordynował poprzednią edycję Design Thinking Week w Warszawie. Członek Rektorskiego Zespołu ds. innowacyjnych form kształcenia – INFOX, prowadzi interdyscyplinarne zajęcia projektowe dla studentów PW i ASP z wykorzystaniem metodyki Design Thinking. Współpracuje z biznesem oraz administracją rządową i samorządową przy realizacji projektów B+R i komercjalizacji interdyscyplinarnych badań naukowych w dziedzinie geoinformacji, inteligencji obliczeniowej, usług danych przestrzennych, geopartycypacji społecznej, grywalizacji, smart city, i spatial data mining.

Jego pasją są góry i dalekie podróże. Marzy by znów zobaczyć zachód Słońca w dolinach Drakensbergu i wschód Księżyca ponad masywem Mauna Kea :)