Mariusz Kostrzewski

inżynier z artystycznym zacięciem, nie stroniący od dbałości o umiejętności "miękkie" na równi z "twardymi" (technicznymi). Od 2012 roku adiunkt w Zakładzie Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych w Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, wcześniej działał w biurach projektowych. Członek Zespołu Rektorskiego ds. INnowacyjnych FOrma KSztałcenia INFOX, sekretarz studiów doktoranckich, autor ponad 50 publikacji naukowych i kilku popularnych, autor i współautor warsztatów oraz szkoleń z zakresu niestandardowych form edukacji, wynalazca, współautor zgłoszeń patentowych, realizator dwóch projektów badawczych, kierownik pięciu grantów, trzykrotnie nagrodzony za pracę naukową. Bardziej zainteresowany poszukiwaniem kolejnych pytań niż znalezieniem ostatecznych odpowiedzi.