Małgorzata Kołoda

Z wykształcenia pedagog, artysta plastyk i PR-owiec. Prezes Fundacji Incpetio. Wykształcenie z różnych obszarów łączy pracując zawodowo z jako koordynator projektów edukacyjnych w Fundacji INCEPTIO i Stowarzyszeniu KLATRAT oraz prowadząc własną firmę Creative Square, projektując materiały promocyjne do różnych wydarzeń (jest m.in. autorką logo

Design Thinking Week oraz pozostałych materiałów promocyjnych DTW 20014).  Metodykę design thinking - jako innowacyjną formę rozwijania kreatywności i pracy grupowej wśród dzieci i młodzieży - wdraża w ramach edukacji pozaformalnej w Fundacji INCPETIO, organizacji pozarządowej, którą kieruje.