Kinga Kurowska

Pracuje na Politechnice Warszawskiej, gdzie pełni funkcję pełnomocnika rektora ds. rozwoju innowacyjnych form kształcenia, pełni obowiązki kierownika Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii oraz przewodniczy Zespołowi Rektorskiemu ds. Innowacyjnych Form Kształcenia (INFOX PW). Za główny cel stawia sobie rewolucję w kształceniu w Politechnice Warszawskiej. Jest typem społecznika.Pełni również funkcję prezesa Fundacji Młodej Nauki, której jest współzałożycielką. Była wiceprzewodniczącą Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także ekspertem ds. doktoranckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz przewodniczącą Krajowej Reprezentacji Doktorantów.Zawodowo i naukowo zajmuje się zarządzaniem szkolnictwem wyższym, studiami doktoranckimi, nowoczesnymi formami kształcenia, edukacją pozaformalną i nieformalną oraz zmianami systemowymi w szkolnictwie wyższym i nauce.