Katarzyna Modrzejewska

Socjolog, doktorantka nauk o zarządzaniu, kierownik zespołu badawczego Działu Badań i Analiz CZIiTT PW.  Przewodnicząca zespołu współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia Politechniki Warszawskiej. Specjalistka zarządzania projektami według metodologii PRINCE2, certyfikowany audytor wewnętrzny (Systemu Zarządzania Usługami oraz Systemu Zarządzania Jakością), członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), pedagogiki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) oraz ewaluacji projektów UE (Uniwersytet Warszawski). Przygotowuje pracę doktorską dotyczącą innowacyjności polskich parków technologicznych. Wcześniej: właścicielka firmy badawczej, realizator projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (POKL, POIG, ZPORR).