Karolina Majdzińska

Trener edukacji pozaformalnej i edukacji nieformalnej oraz kierownik lub koordynator wielu projektów. Związana wiele lat z organizacjami pozarządowymi i ich działalnością.

Absolwentka kierunków: prawo (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), administracja (Politechnika Warszawska) oraz Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Ruprechta Karola w Heidelbergu i Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji oraz studiów doktoranckich w naukach ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Naukowo związana z Instytutem Gospodarstwa Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestnik kilkunastu projektów badawczych oraz kierownik kilku projektów badawczych.