Jarosław Chojecki

Z wykształcenia socjolog, z zawodu ewaluator, badacz społeczny i marketingowym. Projektowaniem i realizacją badań zajmuje się od kilkunastu lat. Specjalizuje się w badaniach związanych z wpływem interwencji o charakterze społecznym na różne wymiary aktywności ludzkiej oraz funkcjonowania instytucji. Obszary, którymi najczęściej się zajmuje to: szeroko rozumiana edukacja (w tym szczególnie kompetencje społeczne oraz ich znaczenie na rynku pracy), rynek pracy, funkcjonowanie szkolnictwa wyższego, współpraca nauki i biznesu, konsultacje społeczne, ekonomia społeczna, zagadnienia związane z równością płci, starzeniem się społeczeństwa. Z zamiłowania metodolog, ceni stosowanie różnorodnych podejść i paradygmatów badawczych, stara się też włączać do badań doświadczenia innych dyscyplin naukowych. Trener, absolwent Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP).