Elżbieta Żórawska-Gałuszka

Elżbieta od ponad 7 lat wdraża koncepcję Odpowiedzialnego Biznesu w PwC. Jest inicjatorką, współautorką i wieloletnią menadżerką innowacyjnych projektów i inicjatyw (m.in. programu coachingowego dla liderów społecznych, programu mentoringu dla przedsiębiorstw społecznych, programu innowacji społecznych). Elżbieta posiada kilkuletnie doświadczenie m.in. w rozwijaniu innowacji społecznych, współpracy biznesu z przedsiębiorcami społecznymi i NGO, projektowaniu i wdrażaniu strategii wolontariatu pracowniczego, raportowaniu społecznym. Jest moderatorką i pasjonatką Design Thinking. Obecnie ze strony PwC odpowiada za zarządzanie dwoma inkubatorami innowacji społecznych utworzonymi wspólnie z Fundacją Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.