Dominika Boguszewska

Absolwentka socjologii i polityki społecznej (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Warszawski). Certyfikowana moderatorka Design Thinking. Uczestniczka Erasmus Intensive Programme w Austrii „The transition from school to work in present Europe: Challenges and solution”, gdzie zajmowała się analizą sytuacji młodych osób na europejskich rynkach pracy oraz diagnozą działań organizacji wspierających młodzież. W czasie studiów w ramach praktyk współpracowała z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim. Obecnie koordynatorka międzynarodowego projektu Work camp: Art Of Living organizowanego w ramach Service Civil International. W Dziale Badań i Analiz jest odpowiedzialna za organizację procesów związanych z grami kreatywnymi oraz Design Thinking, a także współuczestniczy w realizacji badań społecznych i ekonomicznych.