Agnieszka Turek

Absolwentka kierunku gospodarka przestrzenna Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Od 2012 roku asystent i doktorantka w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym. Ukończyła studia podyplomowe „Rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna obszarów miejskich” na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jest członkiem Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.

W pracy naukowej koncentruje się głównie na tematyce rekultywacji, rewitalizacji i zagospodarowania obszarów poprzemysłowych na terenach miejskich oraz zastosowaniu narzędzi GIS w badaniu obszarów zdegradowanych.

Wykorzystując metodykę Design Thinking współtworzyła serwis internetowy wspierający proces geopartycypacji społecznej. Brała udział w realizacji projektu Smart City Płock.