Agnieszka Pałka

Mgr Agnieszka Pałka ukończyła studia nauczycielskie na Uniwersytecie Warszawskim w specjalności polonistyka, obecnie kończy studium podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Na co dzień zajmuje się dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami.