Design Thinking Week Warsaw 2017

I Have a Dream

Kiedy?

8-13 Maja
2017

Gdzie?

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii
Warszawa

Zarezerwuj miejsce

Rejestracja

Design Thinking Week
I HAVE A DREAM

Design Thinking Week to cykliczne, jedno z największych w Polsce, przedsięwzięcie popularyzujące myślenie projektowe. Od 2014 roku każdorazowo uczestniczy w nim około 1000 osób, które biorą udział w szeregu warsztatów, konferencji i wystaw odbywających się w różnych miastach Polski.

W tym roku wydarzenia Design Thinking Week 2017 będą dotyczyły braku zaufania między Polakami. Wykorzystując DT chcemy zwrócić uwagę na problem braku zaufania w Polsce oraz zainspirować ludzi aktywnych i otwartych do podjęcia konkretnych działań. Wybrane rozwiązania będziemy promować i wspierać we wdrażaniu. Chcemy by Design Thinking Week 2017 był po raz kolejny platformą interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy instytucjami, przedsiębiorcami, naukowcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz studentami.

Design

Design (z ang. design /dɪˈzaɪn/, wzór) inaczej wzornictwo – wieloznaczny termin odnoszący się do przedmiotów użytkowych i dzieł sztuki mogący oznaczać ich wygląd albo projektowanie. Termin powszechnie wiązany ze wzornictwem przemysłowym, grafiką użytkową i sztuką użytkową.

Thinking

Myślenie – ciągły proces poznawczy polegający na skojarzeniach i wnioskowaniu, operujący elementami pamięci takimi jak symbole, pojęcia, frazy, obrazy i dźwięki. Głównym składnikiem myśli są obrazy percepcyjne o różnych modalnościach zmysłowych, które odpowiadają przedmiotom, procesom zachodzącym z udziałem przedmiotów.

Week

Tydzień – pozaukładowa jednostka czasu, okres 7 dni. Ta miara czasu związana jest z fazami Księżyca i odpowiada mniej więcej 1/4 miesiąca. Znany już był Babilończykom w drugim tysiącleciu p.n.e. Tydzień został wprowadzony do urzędowego kalendarza Cesarstwa Rzymskiego w 321 r. n.e.

EKSPERCI

Spotkaj praktyków design thinking

Agnieszka Banrowska

Centrum Innowacji FIRE

Trener

Bogna Kietlińska

Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Trener

Mariusz Kostrzewski

Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Infox

Trener

Małgorzata Kołoda

Fundacja Inceptio

Prezes Zarządu

Marcin Luckner

Politechnika Warszawska

Trener

Karolina Majdzińska

Politechnika Warszawska

specjalista ds. badań i projektów

Agnieszka Pałka

Nauczyciel wspomagający

Paweł Przybyszewski

BT Progress

Broker Technologii

PROGRAM

Znajdź warsztaty odpowiednie dla Ciebie

21.04 godz. 16:00

Miasto przyszłości, city of dreams

Agnieszka Turek Robert Olszewski
Politechnika Warszawska

Mam, tak samo jak Ty,

miasto moje,

a w nim najpiękniejszy mój świat,

najpiękniejsze dni

Czesław Niemen - Sen o Warszawie

 

Dream on

Dream yourself a dream come true

Dream on

And dream until your dream come true

Aerosmith - Dream On

 

Jesteś kreatywny? Lubisz interdyscyplinarną pracę zespołową? Uwielbiasz gry? Marzysz o „inteligentnym mieście”, w którym problemy rozwiązywane są poprzez partycypację społeczną? Sądzisz, że mieszkańcy stolicy mogą sami kreować wizję rewitalizacji i rozwoju Warszawy? Ten hackathon jest dla Ciebie! Nie musisz być programistą! Wystarczy otwarty umysł :) Przyjdź by spotkać się z ekspertami z PW i UW, praktykami z firm WIZIPISI i ISCG, specjalistami od komercjalizacji... Przyjdź by wziąć udział w burzy mózgów, zapoznać się z metodyką Design Thinking i ... zjeść wielki kawał pizzy :)

Podczas całodobowych warsztatów będziesz mógł zaprojektować grę, która sprawi, że Twoje sny się spełnią, grę, która przemieni Twoje miasto w „najpiękniejszy Twój świat”. Smart City to nie tylko technologia, to przede wszystkim ludzie! Stwórz zespół projektowy, zaproś do współpracy wizjonerów, pasjonatów i marzycieli! Wykorzystaj narzędzia grywalizacji i „otwarte” dane, a przede wszystkim - otwarte umysły członków Twojego zespołu i opracuj prototyp gry rozwiązującej jeden z miejskich problemów:

zagospodarowanie Portu Praskiego• komunikacja w warszawskim „Mordorze”

stolica XXII wieku

rewitalizacja Placu Defilad

...

Hackathon odbywa się w ramach europejskiego projektu FabSpace realizowanego w ramach programu Horyzont 2020.

Zapraszamy 21 kwietnia do budynku CZIiTT!

Miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul, Rektorska 4

Czas trwania: 24 h :)

Liczba uczestników 15 osób

Grupa uczestników: studenci

10.05 godz. 9:00

Przedsiębiorczość osób niepełnosprawnych

Dominika Boguszewska, Elżbieta Żórawska Gałuszka
Dział Badań i Analiz CZIiTT, PwC

Warsztat z Design Thinking wszystkich, którym bliska jest tematyka społeczna i tworzenie innowacji. W trakcie warsztatu poznasz metodologię tworzenia innowacji, spotkasz ciekawych ludzi i dowiesz się jak możesz pozyskać środki na realizację innowacyjnych działań społecznych w obszarze transferu osób młodych z systemu edukacji na rynek pracy. Zapewniamy kreatywną atmosferę pracy, przestrzeń do networkingu oraz lunch.

Projekt „TransferHUB – generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej” jest realizowany przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w partnerstwie z PwC Polska Sp. z o.o. oraz Fundacją Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne. 

Czas trwania: 5h + przerwa na lunch

Liczba uczestników: 16 osób

Miejsce: Pracownia kreatywności (1.08)

10.05 godz. 15:00

Jak dobrze zbudować personę?

Katarzyna Modrzejewska, Anna Grochowska
Dział Badań i Analiz CZIiTT

Empatyzacja pod lupą - czyli jak dobrze przeprowadzić pierwszy etap procesu Design Thinking?Warsztaty z budowania persony wraz z wywiadem pokazowym, zostaną przeprowadzone w  profesjonalnej Focusowni. Program warsztatów:

obserwacja 30 minutowego pokazowego wywiadu pogłębionego z respondentem, prowadzonego przez doświadczonego badacza społecznego,

omówienie najważniejszych etapów wywiadu,

budowa persony.

Warsztat skierowany do wszystkich zainteresowanych pragnących poznać tajniki jednego z najtrudniejszych etapów DT.

 

Pierwszy warsztat: 10.05 (środa) w godz. 15:00-17:00

Drugi warsztat: 12.05 (piątek) w godz. 17:00-19:00

Czas trwania 2h

Liczba uczestników 10 osób

Miejsce Pracownia fokusowa (1.03), Podglądownia (1.05)

12-14.05

HACKATON HEINNOVATE NA PW

Kinga Kurowska
INFOX PW

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli środowiska akademickiego Politechniki Warszawskiej.

Celem warsztatu jest wypracowanie rozwiązań w 7 obszarach zdefiniowanych w narzędziu komisji europejskiej HEInnovate (od zarządzania uczelnią, przez kształcenie i transfer technologii po internacjonalizację).

W założeniu 7 grup złożonych z przedstawicieli studentów, doktorantów, kadry akademickiej i administracji będzie pracowało przez 48h nad rozwiązaniami w wyżej wymienionych siedmiu obszarach. W proces zaangażowany będzie Samorząd Studentów PW, Rada Doktorantów PW, Rada Kół Naukowych, władze uczelni, władze wydziałów. Rekrutacja będzie prowadzona wewnątrz struktur Politechniki.Warsztat poprowadzi

Zespół Rektorski INFOX PW

12.05

Our way (czyli wspólna droga)

Marcin Słoma

Warsztaty dotyczyć będą analizy potencjalnego wykorzystania informacji agregowanych przez jednostki GDDKiA, związanych z natężeniem ruchu, warunkami drogowymi pogodą, utrudnieniami długofalowymi jak roboty drogowe, utrudnieniami chwilowymi jak wypadki lub wtargnięcie dzikich zwierząt, jakością dróg itp. Na podstawie takich danych możliwe jest zaproponowanie kierowcom alternatywnego zaplanowania trasy, przez np.: opóźnienie wyjazdu, wybranie innej (sugerowanej) trasy, zmianę godziny dojazdu wraz z propozycją innych atrakcji po drodze, zgłaszania własnych uwag co do natężenia ruchu, jakości dróg i innych niekorzystnych z punktu widzenia kierowcy elementów, które sam chciałby aby były usunięte lub poprawione. Zakres warsztatu i dane dotyczą dróg krajowych i autostrad (z wyłączeniem dróg miejskich i powiatowych).

Warsztaty skierowane są do osób aktywnie korzystających z dróg w kraju (i zagranicą), nie tylko jako kierowcy ale i pasażerowie, w tym także pasażerowie transportu zbiorowego. Nie ma ograniczeń wiekowych względem uczestników warsztatu, ani profilu zawodowego.

Warsztaty prowadzone z wykorzystaniem metodologii Design Thinking i Strategic Execution Management, w celu zidentyfikowania potrzeb użytkowników dróg krajowych i autostrad, i w celu wypracowania lepszych kanałów komunikacji dwustronnej oraz opracowania przyjaznej i atrakcyjnej formy przekazu informacji dla kierowców. Mają one też pomóc w uatrakcyjnieniu podróży i zmniejszeniu niedogodności związanych z długimi podróżami. Dodatkowym celem jest zachęcenie użytkowników do aktywnego uczestniczenia w poprawie jakości podróżowania - pobudzenia zaangażowania i chęci współuczestnictwa w poprawie jakości dróg, będących elementem społeczeństwa obywatelskiego. czas trwania warsztatu: 3-4 h planowana liczba uczestników: 20 osób miejsce: CZiTT

czas trwania warsztatu: 3-4 h

planowana liczba uczestników: 20 osóbmiejsce: CZiTT

Prowadzący: Marcin Słoma

Termin: 12.05

12.05 godz. 17:00

Nie pytaj komu bije dzwon…

Agnieszka Turek, Bogna Kietlińska, Kasia Leszek, Robert Olszewski

Przed blisko 150 laty Abraham Lincoln stwierdził, że „to piękne, gdy człowiek może być dumny ze swojego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być dumne z niego”.Czy chciałbyś mieć wpływ na wygląd Twojego miasta?

Czy chciałbyś kreować jego przyszłość? A może chciałbyś wcielić się w rolę badacza czy urbanisty? Czy brałeś kiedyś udział w konsultacjach społecznych?

Podczas naszych warsztatów będziesz mógł zmierzyć się z rozmaitymi metodami wspierania partycypacji, ocenić ich skuteczność, stworzyć wedle swojej wizji prototyp idealnego miasta, a także stać się przez jakiś czas socjologiem, kartografem, miejskim planistą, a nawet graczem pracującym w interdyscyplinarnym zespole.

Nie pytaj co Twoje miasto może zrobić dla Ciebie. Spytaj siebie co Ty możesz zrobić dla swego miasta.

Zapraszamy!

czas trwania warsztatu: ~1,5 h

planowana liczba uczestników: 20-25 osób na grupę – łącznie 3 grupy

miejsce: CZiTT

termin: 12.V, godz.17:00, 19:00, 21:00

12.05 godz. 18:00

Jak budować kulturę współpracy między uczelniami a przemysłem, czyli naukowcu i przedsiębiorco, zróbcie coś z tą Wieżą Babel!

Agnieszka Banrowska, Karolina Nowak, Mariusz Kaleta, Mariusz Kostrzewski

Powszechnie uważa się, że nauka i biznes nie potrafią i nie chcą ze sobą współpracować, a przedsiębiorcy i naukowcy, niczym budowniczymi mitycznej, biblijnej wieży Babel, mówią zupełnie innymi językami.

Zamiast tłumaczyć, dlaczego tak jest, wymyślmy rozwiązania i zaprzeczmy tej tezie! Poszukajmy razem, jako przedstawiciele przedsiębiorców i środowiska akademickiego, sposobów na efektywną współpracę. Zobaczmy w jaki sposób możemy wspólnie zmieniać otaczający nas świat, budować kulturę zaufania i poszanowania. A przy okazji nauczymy się lub rozwiniemy swoje umiejętności w zakresie metodyki Design Thinking do rozwiązywania problemów!

czas trwania warsztatu: 4h z przerwą na posiłek

planowana liczba uczestników: 30 osób

miejsce: CZIiTT

12.05 godz. 18:00

Uczelnia szyta na miarę studenta

Katarzyna Zacharczuk, Agata Żak, Katarzyna Bargieł, Karolina Majdzińska

Studentko/Studencie !

Chcesz nauczyć się pracy zespołowej? Chcesz poczuć się jak innowator i szukać nowych rozwiązań, które spowodują, że uczelnia stanie się Twoim miejscem? Może chcesz zostać na dłużej i planujesz karierę naukową? Chcesz zobaczyć jak można Tworzyć nowe rozwiązania oraz mieć wpływ na swoje otoczenie? Chcesz poznać ludzi z innych Warszawskich Uczelni i wymienić się poglądami, pomysłami ? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi: TAK, to zapraszamy na kreatywne warsztaty, w czasie których z użyciem metody Design Thinking będziemy projektować rozwiązania, zmieniające uczelnie i odpowiadające potrzebom dzisiejszego studenta. Będziemy generować i pracować nad pomysłami, które mają potencjał, aby na uczelni studiowało się lepiej, ciekawiej, z większymi perspektywami na przyszłość, z większym zaangażowaniem studentów w życie uczelni.

czas trwania warsztatu: 3-4 h

planowana liczba uczestników: 30-40 osób

miejsce: CZiTT

termin: 12.V, godz. 18-22

12.05 godz. 19:00

ZAUFANIE – gra szkoleniowa Wulkan

Dominika Boguszewska
CZIiTT

Dlaczego zaufanie ma znaczenie? Poznaj grę Wulkan opartą o mechanizm „dylematu więźnia”. Wciel się w rolę jednego z Tutejszych lub Rozbitka na wyspie HenHen, a zobaczysz, która z dróg przybliży Cię do sukcesu, a która skaże na porażkę.Warsztat skierowanych do wszystkich, którzy chcą się przekonać, jak ważną rolę w działaniach innowacyjnych odgrywa właśnie zaufanie.

Czas trwania warsztatu 1,5h

Liczba uczestników 12 osób

13.05 godz. 10:00

Design Thinking Workshop

Małgorzata Kołoda
Fundacja Inceptio

Warsztaty dla młodzieży szkolnej z warszawskich gimnazjów i liceów realizowane przez Fundację Inceptio w ramach projektu dofinansowanego ze środków m.st. Warszawy.Tematem przewodnim warsztatów będą zagadnienia związane z potrzebami społeczności lokalnych młodzieży biorącej udział w warsztatach. W czasie warsztatów młodzież podejmie próby zaprojektowania metodą design thinking działań, które będą na te potrzeby odpowiadać. 

czas trwania warsztatu: 5 h

planowana liczba uczestników: 20-30 osób

miejsce: CZiTT

Uwaga: Rejestracja na stronie http://zapisy.inceptio.org.pl/

13.05 godz. 10:00

Redefinicja przestrzeni szkolnej

Agnieszka Pałka, Piotr Pałka

Budowanie zaufania społecznego: integracja dzieci z niepełnosprawnościami ze społeczeństwem.

Celem warsztatu jest:

integracja dzieci z niepełnosprawnością ze społeczeństwem, cel ten będzie osiągnięty poprzez uczestnictwo dzieci ze szkół integracyjnych jako ekspertów w/s redefinicji przestrzeni szkolnej,

stworzenie wzajemnego zaufania między uczestnikami warsztatu, czyli dzieci z niepełnosprawnościami i studentami.

Podczas warsztatu uczestnicy, podzieleni na kilka zespołów, będą postawieni przed problemem związanym z redefinicją przestrzeni szkolnej w szkole podstawowej.

Zgodnie z metodyką Design Thinking, pierwszą fazą jest faza empatii, w której uczestnicy mają wczuć się w rolę użytkownika przestrzeni szkolnej. Będzie to zrealizowane poprzez panel ekspertów, którymi będą dzieci z integracyjnej szkoły podstawowej. Dzieci, na co dzień uczęszczające do szkoły, mają na nią krytyczne spojrzenie, więc są doskonałym źródłem inspiracji. Poza tym najczęściej nie znają ograniczeń, co sprawia że ich pomysły mogą być naprawdę ciekawe.

Zadaniem uczestników będzie wyciągnięcie od dzieci ciekawych, nieszablonowych, kreatywnych i innowacyjnych pomysłów dotyczących redefinicji przestrzeni szkolnej. W ramach budowania zaufania społecznego, dzieci będą pomagały uczestnikom warsztatów w kolejnych fazach projektu, czyli definiowania problemu, generowania pomysłów i budowaniu prototypów. W ostatniej fazie – testowania, panel ekspertów będzie aktywnie uczestniczył w testowaniu powstałych prototypów.

W celu zapewnienia dzieciom komfortu psychicznego, w warsztatach, oprócz trenera, będzie uczestniczył nauczyciel wspomagający, który na co dzień wspomaga wymagające więcej uwagi i opieki dzieci z niepełnosprawnością.

czas trwania warsztatu: 5 h

planowana liczba uczestników: 20-30 osób

miejsce: CZiTT

13.05 godz. 10:00

W czasie deszczu dzieci się nudzą

Marcin Luckner

Co robią dzieci podczas deszczu? Grają w gry planszowe? Czytają książki? A może odrabiają lekcje?

Raczej nie. Dzieci garbią się nad tabletami i komórkami marnując dzieciństwo. Co gorsza gdy nie pada to robią to samo. Przyjdź i spróbuj wykorzystać metodykę DT, aby rozwiązać nowy problem cywilizacyjny, jakim jest zgubna wirtualizacja życia najmłodszych.

czas trwania warsztatu: 4 h

planowana liczba uczestników: 15-20 osób

miejsce: CZIiTT

prowadzący: Marcin Luckner

Dlaczego warto?

Nawiążesz kontakty

Networking – tworzenie własnej sieci kontaktów i budowanie długotrwałych relacji wsparciem dla biznesu.

Skorzystasz z doświadczenia innych

Dyskusje – wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, motywowanie do proinnowacyjnego działania biznesowego oraz przestrzeganie przed zagrożeniami i utrudnieniami na drodze do sukcesu – wsparcie w podejmowanie decyzji biznesowych.

Znajdziesz inspirację

Warsztaty – prezentacja dobrych praktyk wdrażania projektów innowacyjnych na rynek oraz stosowania nowoczesnych narzędzi daje nowe spojrzenie na innowacyjne projekty i metody zarządzania nimi.

Zdobędziesz wiedzę

Prelekcje – poznanie metod i dobrych praktyk transferu i komercjalizacji technologii we współczesnych firmach, przedstawienie głównych wyzwań i ryzyk stojących aktualnie przed osobami wdrażającymi projekty – ułatwi planowanie, realizację oraz ewaluację przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój innowacji.

REJESTRACJA

Zarezerwuj miejsce już dziś

Ilość miejsc jest ograniczona

Sponsorzy & Partnerzy

Chcesz wesprzeć Design Thinking Week w Warszawie? Napisz do nas. KONFERENCJA@BTPROGRESS.COM

Sponsor Strategiczny

Organizatorzy

Patronat Honorowy

Główny Organizator

Sponsorzy

Lokalizacja / Dojazd

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii ul. Rektorska 4

Jak dojechać

Design Thinking Week | 8-13.05.2017

CZIiTT ul. Rektorska 4

GPS (DMS) N:52°21'80.02'' E:21°01'02.66''

Zobacz dużą mapę